Reader Mode

بلغة التجريد تَلهجُ باسمه،
بانحناءتها تقول دومًا “يا الله”،
فوا أسفًا على قوم جَهِلوا رسالتَها،
إلى السجود تُنبِّهنا إشارتُها..